Quotes

 

Power to the patient!

Goede zorg, is zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van mensen. Juist daarom is begrijpelijke informatie, een goed gesprek met de zorgverlener en samen beslissen over welke zorg passend is, zo belangrijk. Het vergroot de kwaliteit van zorg. En daardoor de tevredenheid van patiënt én zorgverlener. Zeggenschap van patiënten over hun eigen zorg is helaas nog niet altijd vanzelfsprekend.

Wil Konings legt met haar boek De Power Patiënt de vinger op een zere plek van de gezondheidszorg. De patiënt kan nog geen volwaardige rol spelen bij zijn eigen behandeling, omdat de informatie, ondersteuning en de juiste hulp vaak ontbreekt.

Er is bijvoorbeeld nog te weinig begrijpelijke informatie over de kwaliteit van behandelingen. Ook is er vaak onduidelijkheid over de kosten en staat de benodigde begeleiding van de patiënt – om samen tot passende zorg te komen – nog in de kinderschoenen.

Samen kunnen we dat verbeteren. Door te zorgen voor passende informatie en begeleiding. Maar het vraagt ook iets van de patiënt zelf. Dit boek motiveert mensen die graag actief meedenken met hun arts. Het helpt hen om dit op een effectieve manier aan te pakken.

Het boek De Power Patiënt helpt mensen op weg om een krachtiger patiënt te worden. En biedt mooie handvatten om de zeggenschap over de eigen zorg te vergroten. Met als doel de gezondheid en de kwaliteit van leven te vergroten.

Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid (PvdA)

 

“Als arts en patiënt gezamenlijk besluiten, leidt dit tot betere zorg. Met De Power Patiënt geeft Wil Konings mensen daarbij een goed handvat.”

Ron Mathôt, hoogleraar klinische farmacologie

 

“Vertrouwen tussen patiënt en behandelaar is de basis voor een goed resultaat.”

Elly, patiënt

 

“Het gaat om jouw lichaam, om jouw ziekte. Zorg dat je goed voorbereid bent, dat je weet wat je wil vragen. En vráág het, want het gaat om jou.”

Bart Onderstal, huisarts te Wageningen

 

“Het voordeel van beter geïnformeerd zijn, is dat de ziekte beter behandeld wordt. Omdat je dan beter weet waarom je iets doet, en dan kun je ook beter gemotiveerd met de ziekte omgaan. Een bezoek aan het ziekenhuis is nu veel zinvoller.”

Margaretha, moeder van patiënt

 

“Zelf het initiatief nemen, dan ben je een powerpatiënt.”

Irene, patiënt

 

“Ook in de spreekkamer heeft de arts niet meer altijd gelijk, ook daar gaat het om gezamenlijke besluiten van patiënt en arts.”

Markus Oei, KNO-arts

 

“Het is goed om je arts te vertrouwen, maar negeer nooit je eigen intuïtie.’’

Marieke en Hans, patiënten

 

“Ik had graag de beschikking over dit boek gehad toen ik – tegen het advies van de artsen in – besloot te stoppen met de chemotherapie. Ook als ex-verpleegkundige voelde ik me niet gehoord of serieus genomen door de artsen.”

Catharina, patiënt 

 

“Dankzij een meedenkende arts die alle opties op tafel legde, konden wij als familie van de patiënt een gewogen keuze maken. In ons geval was dat: niet opereren.”

Angela, patiënt

 

“Ik denk dat mensen vaak niet door hebben hoe belangrijk zorgverleners het vinden, dat patiënten aangeven wat ze zelf willen. De wens van de patiënt is het allerbelangrijkste. Maar dat begint met goed geïnformeerd zijn.”

Lucille Pijnenborg, adviseur patiëntencommunicatie Tergooi

 

“Alleen als de patiënt de regie in handen neemt, staat zijn persoon en niet zijn ziekte centraal. Medisch onderzoek en behandeling worden dan instrumenten in dienst van zijn levenskwaliteit.”

Paul, patiënt

 

“Ik heb geleerd dat ik zelf het beste de rol van generalist kan proberen in te nemen, om zo de diagnoses vanuit verschillende specialismen aan elkaar te verbinden.”

Corina, moeder van patiënt

 

“Tijd nemen is de sleutel tot verbetering van de zorg. Dan kun je verder kijken dan de voor de hand liggende diagnose. En door tijd te nemen voor geduldige uitleg, wordt de verstandhouding tussen zorgverlener en patiënt en het vertrouwen in de zorg hersteld.”

Arthur, patiënt

 

“Als bedrijfsarts heb ik graag een powerpatiënt op het spreekuur. Dit boek is niet alleen geschikt voor patiënten in de curatieve sector, maar kan ook gebruikt worden door bedrijfsartsen, medewerkers en leidinggevenden als ondersteuning bij re-integratie.”

Annemarie van Tooren, bedrijfsarts

 

“Ik hecht er veel waarde aan om samen met de hulpverlener te bekijken welke behandeling bij mij en mijn leven past. Want er wordt zo makkelijk voor de patiënt bepaald. Ik heb een gezond verstand en kan gelukkig goed voor mezelf opkomen. En dat gebruik ik om mijn leven te leiden zoals ik dat wil. Binnen mijn mogelijkheden en beperkingen.”

Chantal, patiënt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button